Tagged: STU

Automatická detekcia a odmeranie dĺžky nosa v point cloude

nov 18, 2020 |

Študenti pod naším vedením sa zúčastňujú výskumného projektu zameraného na detekciu a meranie tvárových čŕt pre diagnostiku respiračných ochorení najmä u detských pacientov. Tím pod vedením prof. Duchoňa má na starosti automatické meranie tvárových čŕt a následnú klasifikáciu príznakov choroby na základe týchto čŕt. Na nižšie uvedenom videu si môžete pozrieť ako prebieha taká automatická … read more

Národné centrum robotiky naozaj národné

nov 30, 2018 |

Národné centrum robotiky má za cieľ združiť pod svoju strechu významných odborníkov v oblasti robotiky. Preto boli v poslednom období uzavreté dve zmluvy o spolupráci. Prvá je uzavretá so Strojárskou fakultou STU a druhá s Elektrotechnickou fakultou ŽU. Tešíme sa na spoluprácu. Viac detailov nájdete v časti Dokumenty

Národné centrum robotiky je jedno zo špičkových laboratórií STU

nov 22, 2016 |

Rektorát Slovenskej technickej univerzity vybral Národné centrum robotiky ako jedno zo špičkových výskumných pracovísk, ktoré sa ocitlo v propagačnom materiáli Leading Research Facilities of STU. Plagátik o nás a našom výskume môžete nájsť nižšie. popredne-vyskumne-pracoviska-stu-d2-fei-tlac