Tagged: STU

Národné centrum robotiky naozaj národné

Nov 30, 2018 |
zmluva o podpore vedy a vyskumu_Strana_1

Národné centrum robotiky má za cieľ združiť pod svoju strechu významných odborníkov v oblasti robotiky. Preto boli v poslednom období uzavreté dve zmluvy o spolupráci. Prvá je uzavretá so Strojárskou fakultou STU a druhá s Elektrotechnickou fakultou ŽU. Tešíme sa na spoluprácu. Viac detailov nájdete v časti Dokumenty

Národné centrum robotiky je jedno zo špičkových laboratórií STU

Nov 22, 2016 |
popredne-vyskumne-pracoviska-stu-d2-fei-tlac_page_1

Rektorát Slovenskej technickej univerzity vybral Národné centrum robotiky ako jedno zo špičkových výskumných pracovísk, ktoré sa ocitlo v propagačnom materiáli Leading Research Facilities of STU. Plagátik o nás a našom výskume môžete nájsť nižšie. popredne-vyskumne-pracoviska-stu-d2-fei-tlac