Automatická detekcia a odmeranie dĺžky nosa v point cloude

nov 18, 2020 | | Sticky post

Študenti pod naším vedením sa zúčastňujú výskumného projektu zameraného na detekciu a meranie tvárových čŕt pre diagnostiku respiračných ochorení najmä u detských pacientov. Tím pod vedením prof. Duchoňa má na starosti automatické meranie tvárových čŕt a následnú klasifikáciu príznakov choroby na základe týchto čŕt. Na nižšie uvedenom videu si môžete pozrieť ako prebieha taká automatická detekcia nosa a jeho odmeranie v mračne bodov. Autorom metódy je študent PhD. štúdia v odbore Robotika a kybernetika – Rastislav Hornák. Na výskume sa okrem nášho pracoviska podieľajú Katedra mechtroniky a elektrotechniky Univerzity v Žiline, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Strojárska fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého technického učení v Brne.

Posted in: Aktuality | Tags: , , , , , , ,