Tagged: TUKE

Automatická detekcia a odmeranie dĺžky nosa v point cloude

nov 18, 2020 |

Študenti pod naším vedením sa zúčastňujú výskumného projektu zameraného na detekciu a meranie tvárových čŕt pre diagnostiku respiračných ochorení najmä u detských pacientov. Tím pod vedením prof. Duchoňa má na starosti automatické meranie tvárových čŕt a následnú klasifikáciu príznakov choroby na základe týchto čŕt. Na nižšie uvedenom videu si môžete pozrieť ako prebieha taká automatická … read more