Cena NCR o najlepšiu diplomovú prácu v robotike

nov 12, 2020 | | Sticky post

20. októbra 2020 sa konalo finálové kolo Ceny NCR – Najlepšia diplomová práca v robotike. Za školský rok 2019/2020 boli nominované tieto práce:

Marek Čorňák – Interakcia človek-robot pomocou gest

Jakub Hažík – Multiagentový systém v priemyselnom prostredí

Peter Ján Sinčák – Design of Chimney Robot

Kristián Takács – Ovládanie robotického ramena kamerovým systémom

Adam Trizuljak – Swarm Robotics for Cinematographic Use

Marek Žiak – Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota

Lukáš Andelek – Simulácia procesu pracoviska s kolaboratívnym robotom vo firme Bizzcom s.r.o.

Odborná komisia v zložení Ing. Marek Buday (zástupa hlavného sponozora ceny Matador Group), Ing. Michal Adamík (zástupa hlavného sponozora ceny Matador Group), Ing. Peter Beňo, PhD. (zástupca spoločnosti Photoneo), Ing. Martin Dekan, PhD. (zástupca Národného centra robotiky), Ing. Michal Tolgyessy (zástupca Národného centra robotiky) a prof. Ing. František Duchoň, PhD. (zástupca výkonného výboru Národného centra robotiky) vyhodnotila ako najlepšie tieto tri práce:

  1. Adam Trizuljak – Swarm Robotics for Cinematographic Use
  2. Peter Ján Sinčák – Design of Chimney Robot
  3. Jakub Hažík – Multiagentový systém v priemyselnom prostredí

Cenu za najlepšiu inováciu získala táto práca:

  1. Peter Ján Sinčák – Design of Chimney Robot

Posted in: Aktuality | Tags: , , ,