Tagged: mobilná robotika

Kniha Riadenie mobilných robotov k dispozícii

dec 21, 2023 |

Členovia Národného centra robotiky vydali najkomplexnejšiu knihu o mobilnej robotike, ktorá bola kedy vydaná na Slovensku. Kniha bola vydaná vo vydavateľstve FELIA a nesie názov Riadenie mobilných robotov. Cieľom knihy je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku riadenia mobilných robotov – predovšetkým opis riadeného systému, problematiku lokalizácie, mapovania a navigácie. Kniha je rozčlenená do deviatich hlavných kapitol. … read more

Rekonšrukcia priestorov

jan 19, 2018 |

Národné centrum robotiky prispelo k rekonštrukcii ďalších priestorov na pôde FEI STU. Vzniklo tak nové laboratórium určené pre mobilnú robotiku a inovovala sa aj dielňa, ktorá má slúžiť na rýchle úpravy pri vývoji robotických zariadení. Ďalší priestor, ktorý na to nadväzuje je laboratórium robotickej manipulácie, ktoré bolo zrekonštruované v rámci spolupráce so spoločnosťou Photoneo. Laboratórium … read more