Národné centrum robotiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu

jún 5, 2018 | | Sticky post

Národné centrum robotiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu – Cena NCR, v oblasti robotiky a príbuzných vedných disciplín. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti končiaci inžinierske štúdium v priebehu školského roka 2017/2018, pričom súťažiaca diplomová práca musí byť obhájená v tomto školskom roku. Prihlášku do súťaže je potrebné poslať najneskôr do 5 dní od obhájenia práce. Prihlášku ako aj štatút súťaže nájdete nižšie.

Prihláška do súťaže

Štatút súťaže

Posted in: Aktuality